Eqiva radiator thermostaat CC-RT-N-EQ3

Apparatuur

Gebruiksaanwijzing:

Om de thermostaat te kunnen gebruiken dient deze van het kinderslot “LOC” gehaald te worden. Dit kan door “modus (links)” en “nachtstand (rechts)” tegelijk in te drukken. Deze zitten links en rechts van de draaiknop in het midden. Nu zou “LOC” moeten verdwijnen en is de thermostaat te bedienen.

De dag temperatuur programmering aanpassen: Druk 3 seconden op modus (links), tot “PRO” in beeld verschijnt. Druk op de ronde knop om de “PRO” instellingen te openen. Nu wordt er een tijd weergegeven. Deze tijd is de begintijd van de programmering. Druk op de ronde knop om te bevestigen waarna de temperatuur wordt weergegeven. Pas deze temperatuur aan naar de gewenste temperatuur. Druk weer op de ronde knop. Nu volgt de volgende tijd instelling gevolgd door de temperatuur. Dit doet hij 5x in totaal. Na 23:59 is de laatste instelling toegepast en zal de normale kamer temperatuur worden weer gegeven.

Kinderslot weer aan zetten: Druk tegelijk op de twee knoppen aan de linker en rechter zijkant. ALs dit goed gebeurt verschijnt “LOC” in beeld. Nu is het kinderslot geactiveerd.

Raam open functie aanpassen: Druk 3 seconden op de modus knop (links), tot “PRO” in beeld verschijnt. Draai aan de ronde knop tot “AER” in beeld staat. Druk dan op de ronde knop om te bevestigen. Nu wordt eerst de gewenste temperatuur weer gegeven. Pas deze aan en druk op de ronde knop om te bevestigen. Vervolgens verschijnt de tijd dat de functie actief is in beeld. Pas deze eventueel aan naar de gewenste tijd en druk vervolgens op de ronde knop om te bevestigen. Nu is de functie aangepast. Schakel kinderslot “LOC” weer in (zie hierboven).

Error codes:

Een battery logo geeft aan dat de batterijen leeg raken. Vervang deze voor 2x AA batterijen via het klepje aan de onderkant.

F1: Verwarming ventiel zit vast / reageert slecht / reageert langzaam. Kalk in / rond het ventiel. Schakel hulp in.

F2: Ventiel slag te groot. Controleer of de thermostaat goed vast zit aan de verwarming. Schakel hulp in als dit niet het geval is.

F3: Ventiel slag te klein. Ventiel zit vast. Kalk in/rond het ventiel. Schakel hulp in.

CAL: Automatische functie om verkalking te voorkomen. Normaal op zaterdag 12:00 uur. Gaat vanzelf weer terug naar normaal.

Overige functies: 

Ins: installatie zelf test.

Boost: b299 tot B001 aftellend. 5 minuten boost functie na het indrukken van de ronde knop. Druk nogmaals op de ronde knop om de functie uit te schakelen.

Koffer symbool: Vakantie functie

POS: Geeft de huidige positie van het ventiel weer. 00 is dicht.

manu: batterij besparing. Ventiel volledig open.  niet gebruiken. als deze functie aan staat uitzetten door 3 seconden op de “modus” knop te drukken, naar “manu” te draaien met de draai knop, deze te selecteren door op de ronde knop te drukken en vervolgens naar links te draaien.

DST: Zomer en winter tijd switch.

TOF: temperatuur aanpas functie. Als de gewenste temperatuur anders is dan de daad werkelijke temperatuur kan deze functie dat bijstellen.

RES: herstel naar fabriek instellingen/reset. Niet gebruiken. Anders de thermostaat opnieuw instellen.

0 reacties

Latest Posts

Meer artikelen